close
تبلیغات در اینترنت
رسول اکرم

آخرین ارسال های انجمن
رسول اکرم

رسول اکرم

روایات بسیاری از پیغمبر اسلام نقل شده است که به ظهور حضرت مهدی - علیه السلام - بشارت داده است:

الف - حذیفه از حضرت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت کرده است که فرمود:«اگر از دنیا فقط یک روز مانده باشد، خداوند متعال در همان روز، مردی از فرزندان مرا که نام و خلق او همانند من می باشد و کنیه اش ابوعبدالله است، مبعوث می کند و مردم بین رکن و مقام با او بیعت می کنند و خداوند، دین را به وسیله ی او زنده می کند و به او فتوحات می دهد و روی زمین همگان گوینده ی «لااله الا الله» می شوند.

«سلمان» پرسید ای رسول خدا! از کدامین فرزندانت می باشد؟

پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود: «این پسرم» و با دستش به

( صفحه 208)

حسین - علیه السلام - زد. (1) .

و معنای این حدیث این است که ظهور و خروج حضرت امام مهدی - علیه السلام - از مسلمیات و از امور حتمی است که باید در عرصه ی زندگی، تحقق یابد، گرچه از دنیا یک روز باقی مانده باشد.

ب - «عبدالله بن عمر» از پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت می کند که فرمود: «در آخر الزمان مردی از فرزندان من که همنام من است ظهورمی کند و زمین را همچنانکه از ظلم پر شده است، مملو از قسط و عدل می نماید». (2) .

این حدیث، بیانگر این مطلب است که حضرت صاحب العصر - علیه السلام - حق و عدل را بین مردم گسترش می دهد و ظلم و ستم را در زمین نابود می کند.

ج - امیرالمومنین - علیه السلام - از پیغمبر اسلام- صلی الله علیه و آله و سلم- نقل کرده است که فرمود:«مهدی از فرزندان من است و دارای غیبتی است که خیلی از امتها سرگردان و گمراه خواهند شد و بالاخره ذخایر پیامبران توسط حضرت بقیه الله، علنی می شود و عدل و قسط را برقرار خواهد کرد همانطوری که از ظلم و ستم پر شده باشد». (3) .

این حدیث، دلالت دارد که حضرت صاحب العصر - علیه السلام - دارای غیبتی است که گروهی از مردم، منکر آن می شوند و گروه دیگری به آن ایمان

( صفحه 209)

پیدا می کنند و وقتی که ظهور کند، ذخایر پیامبران و اوصیا را با خو همراه دارد و عدل و حق را اقامه می نماید.

د- «جابر بن عبدالله انصاری» از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت کرده است که فرمود:«مهدی از فرزندان من و همنام و هم کنیه ی من است و دارای غیبتی است که امتهایی سرگردان و گمراه می شوند و بالاخره همانند ماه تابان، می درخشد و زمین را پر از عدل و قسط می کند همچنانکه ازظلم و جور پر شده است». (4) .

ه. «سعید بن جبیر» از «ابن عباس» از پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت کرده است که فرمود: «حقیقتا علی وصی من است و حضرت قائم منتظر مهدی - علیه السلام - از فرزندان اوست که زمین را از عدل و قسط پر می کند همانطوری که از ظلم و جور پر شده باشد. سوگند به پروردگاری که مرا به حقیقت بشارت دهنده و انذار کننده مبعوث کرده است، آن مردمی که در زمان غیبت آن حضرت، بر امامت او ثابت قدم می مانند، از کبریت احمر، عزیزتر می باشند».

«جابر»از آن حضرت پرسید: ای رسول خدا! برای قائم از فرزندان تو غیبت است؟

پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود:«بلی، به پروردگارم سوگند! تا آنکه مومنین را خالص و کافرین را نابود فرماید».

سپس فرمود: «ای جابر! این امر از امور الهی است و سری از اسرار

( صفحه 210)

خداست، پس مبادا شک نمایی؛ زیرا شک در امر خدا کفر است». (5) .

این حدیث شریف هم بیانگر این است که ایمان آورندگان به حضرت صاحب العصر - علیه السلام - در زمان غیبت، کم می باشند و همانند کبریت احمر، عزیز الوجودند و غیبت آن حضرت برای آزمایش بندگان خداست. و از اموری است که مردم در آن راه ندارند و به دست خدا و از اسرار خدایی است و چنانچه تردید و شکی در آن پیدا شود، بهره ای از اسلام نبرده است.

و - پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود: «دنیا نمی رود مگر اینکه مردی از اهل بیت من که نام او همانند نام من است، بر همه اقتدار و ملک پیدا کند». (6) .

قائم آل محمد در زمین اقامه ی عدل می نماید و اهداف انبیا و پیامبران را تحقق می بخشد و رایت و پرچم توحید را به اهتزاز درمی آورد و شرک و الحاد را سرکوب خواهد کرد.

ز - «حذیفه بن یمان» از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت کرده است که حضرت فرمود: «... ای حذیفه! اگر از دنیا فقط یک روز باقی مانده باشد، خداوند متعال آن روز را طولانی خواهد کرد تا مردی از اهل بیت من زمام امور را به دست بگیرد و اسلام را برقرار نماید و خداوند وعده اش را تخلف نمی کند و بر آن تواناست».

ح - «ابوسعید خدری» از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت

( صفحه 211)

می کند که حضرت فرمود:«در آخر الزمان بر امت من از طرف شاهشان، بلایی سخت روا خواهد شد که مانند آن شنیده نشده است تا جایی که دنیا بر آنان تنگ خواهد آمد و دنیا پر از ظلم و جور خواهد شد و مردم متدین پناهگاهی ندارند، در این هنگام است که خدای متعال مردی از عترتم را می فرستد و زمین را از قسط و عدل پر می کند، همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد... زمین آباد و باران رحمت نازل خواهد شد و زنده ها چند سالی که زندگی کنند آرزو می کنند که ای کاش! مرده ها هم این آبادانی را می دیدند». (7) .

ط- «علی هلالی» از پدرش نقل می کند که بر پیغمبر اسلام وارد شدم و فاطمه - علیهما السلام - را بالای سر آن حضرت - که در بستر مرگ بود - دیدم که نشسته است و بلند گریه می کند. حضرت رسول - صلی الله علیه و آله و سلم - رو به فاطمه کرد و فرمود:«حبیبه ی من فاطمه! چرا گریه می کنی؟»

در جواب گفت:«به خاطر مشکلات بعد از تو».

فرمود: «حبیبه ی من! خداوند متعال پدرت را بر اهل زمین مبعوث کرد، سپس شوهرت را اختیار نمود و به من وحی کرد که تو را به ازدواج او درآوردم و خداوند متعال به ما اهل بیت، هفت خصلت عنایت کرده که به احدی قبل و بعد از ما نداده و نمی دهد؛ من خاتم پیامبرانم و اشرف آنانم و محبوبترین خلق خدا پیش اویم و من پدر تو هستم. و وصی من بهترین اوصیاست و محبوبترین آنان است و او شوهر تو است و از ماست کسی که دارای دو بال سبز است و با

( صفحه 212)

فرشتگان در بهشت پرواز می کند و او پسر عموی پدر تو و برادرشوهر تو است. و دو سبط این امت از ماست و آنان پسران تو حسن و حسین می باشند و آنان سید جوانان اهل بهشتند و پدر آنان - سوگند به کسی که مرا به حق مبعوث کرده - خیر است و از ماست.

ای فاطمه! سوگند به کسی که مرا به حق مبعوث کرده! مهدی این امت از ماست. هنگامی که هرج و مرج و فتنه ها دنیا را بگیرد و راهها ناامن شود و بزرگ به کوچک رحم نکند و کوچک و بزرگ احترام نگذارد، در چنین وقتی، خداوند متعال کسی را می فرستد که سنگرهای ضلالت و غفلت را فتح می کند و دین را برقرار می نماید. همچنانکه من در ابتدا چنین کردم و دنیا را از عدل و حق پر می کند، همچنانکه از ظلم و ستم پر شده باشد». (8) .

ی - حضرت امیرالمومنین - علیه السلام - می گوید:«به پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - گفتم یا رسول الله! آیا آل محمد از ماست یا از غیر ما؟ فرمود: البته که از ماست، دین به ما ختم می شود، همچنانکه با ما شروع شد و مردم از فتنه به وسیله ی ما نجات پیدا می کنند، همچنانکه به وسیله ی ما از شرک نجات یافتند و به وسیله ی ما به هم الفت پیدا می کنند و برادریشان محکم می شود». (9) .

ازاین حدیث، فهمیده می شود همچنانکه رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - جامعه ی بشری را از وادی ضلالت و شرک نجات داد و به صراط مستقیم

( صفحه 213)

هدایت کرد، همچنین آخرین وصی او حضرت بقیه الله الاعظم - علیه السلام - هم بشریت را از فتنه ها دور کرده و عدل و حق را بین آنان برقرار می نماید.

ک - «جبر بن نوف» می گوید به «ابوسعید خدری» گفتم: سوگند به خدا که هر سال ما بدتر از سال پیش ماست و هر امیر و رهبری که می آید، از قبلی بدتر است. ابوسعید گفت: من هم همان را از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - شنیدم که می فرمود:

«مرتب بر شما فتنه ها و ستمها وارد می شود تا جایی که کسی جرات نکند بگوید: خدا. سپس خداوند متعال مردی را از من و از عترت من مبعوث می کند و زمین را پر از عدل و داد می کند، همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد. و زمین گنجهای خود را برای او بیرون می ریزد و امور اقتصادی و رفاهی مردم به اوج خود می رسد و اسلام استقرار پیدا می کند».

ل - «ابوسعید خدری» از پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - نقل می کند که آن حضرت روی منبر فرمود: «به درستی که مهدی از عتربت من و از اهل بیت من است که در آخر الزمان ظهور می کند، آسمان بارانش را برای او می فرستد و زمین، حاصل خویش را برای او ظاهر می کند، پس زمین را پر از عدل و داد کند، همچنانکه ستمکاران پر از ظلم و جور کرده بودند». (10) .

اینها نمونه ای بود از روایات شریف نبوی که همه ی فرق اسلامی و محدثین آنها را در مدونات و کتابهاشان ثبت و نقل کرده اند. و اینها صریحا دلالت می کنند که خروج حضرت صاحب العصر - علیه السلام - از مسایل حتمی

( صفحه 214)

و مسلم است. اینها به جهان اسلام بشارت می دهند که حضرت مهدی - علیه السلام - خواهد آمد و امنیت و حق وعدل را برقرار خواهد کرد به طوری که همه ی انسانها مانند او را در هیچ دوره ای ندیده باشند.

پاورقی

(1) عقدالدرر، باب دوم، حدیث 41.

(2) همان مدرک، حدیث 42.

(3) فرائد السمطین، پایان جزء دوم. ینابیع الموده، ص 448.

(4) ینابیع الموده، ص 448.

(5) همان مدرک.

(6) صحیح ترمذی 2 : 46، مسند احمد بن حنبل 1 : 376.

(7) ینابیع الموده، ص 448. البرهان فی علامات آخر الزمان، باب دوم. منتخب الاثر، ص 149. کشف الغمه.

(8) البیان فی اخبار صاحب الزمان.

(9) همان مدرک.

(10) غیبت شیخ طوسی.
:: موضوعات مرتبط: سختان ائمه در مورد امام زمان ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : رسول
تاریخ : جمعه 13 مرداد 1391
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی