close
تبلیغات در اینترنت
چهل حدیث از حضرت محمّد (ص) و امام جعفر صادق (ع)

آخرین ارسال های انجمن
چهل حدیث از حضرت محمّد (ص) و امام جعفر صادق (ع)

چهل حدیث از حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) :

1. حضرت محمّد (ص) : برترین ایمان آن است که بدانی خداوند همه جا با توست (کنزل العمال، 66)

2. حضرت محمّد (ص) : هر گاه بنده دروغ بگويد، از بوى گندى كه پديد آورده‏است، فرشته به مسافت يك ميل از او فاصله گيرد.
دروغ، درى از نفاق(5122/11؛ الترغيب والترهيب: 597/3)

3. حضرت محمّد (ص) : دروغ، درى از درهاى نفاق است. (5122/11؛ كنزالعمال: 8212)

4. حضرت محمّد (ص) :  دروغ، چه جدّى و چه شوخى آن، درست نيست. همچنين درست نيست كه مرد به فرزند خود وعده‏اى بدهد وبه آن عمل نكند. همانا راستگويى، به نيكى رهنمون مى‏شود و نيكى به بهشت هدايت مى‏كند و دروغ به‏ناراستى و انحراف مى كشاند و ناراستى و انحراف به آتش رهنمون مى شود. (51260/11؛ كنزالعمال: 8217)

5. حضرت محمّد (ص) : واى بر كسى كه براى خنداندن مردم دروغ بگويد، واى بر او، واى بر او. (5126/11؛ كنزالعمال: 8215)

6. حضرت محمّد (ص) :  ناتوان ترين مردم كسى است كه از دعا كردن ناتوان باشد. (1646/4؛ امالى طوسى: 89)

7. حضرت محمّد (ص) :  خداوند عزّ و جل نفرت دارد از مردى كه در خانه‏اش بر او حمله كنند و او نجنگد. (6874/14؛ عيون اخبارالرضا)ع): 28/2)

8. حضرت محمّد (ص) : زيرك‏ترين شما كسى است كه بيشتر از ديگران به ياد مرگ باشد ودور انديش‏ترين شما آماده‏ترينتان براى آن‏است. (1142/3؛ اعلام الدين: 333)

9. حضرت محمّد (ص) : نخستين كسى كه به دوزخ مى‏رود فرمانرواى قدرتمندى است كه دادگرى نكند و توانگرى كه حقوق مالى خودرا نپردازد و تهيدست متكبّر. (890/2؛ عيون اخبارالرضا)ع): 28/2)
10 . حضرت محمّد (ص) :  هر كه براى ديدن برادر مؤمن خود - و نه به قصد نياز خواهى - به خانه او رود، از ديداركنندگان خدا انگاشته شود وسزاوار است بر خدا كه ديدار كننده خود را گرامى دارد. .(2276/5؛ بحار: 192/77)
11. حضرت محمّد (ص) :  پيامبر خدا صلى الله عليه وآله بر ديوانه‏اى گذشت و پرسيد: او را چه شده‏است ؟ عرض شد: او ديوانه است. فرمود: نه،او آسيب ديده‏است. ديوانه كسى است كه دنيا را بر آخرت برگزيند. (830/2؛ مشكاة الانوار: 270). 12. كيفر زورگويى زودتر از كيفر هر كردار زشت ديگرى دامنگير انسان مى‏شود. (524/2؛ كافى: 327/2)

13. حضرت محمّد (ص) : خداوند متعال زيباست، زيبايى را دوست دارد و دوست دارد اثر نعمت خود را در بنده‏اش ببيند. او فقر وفقرنمايى را دشمن دارد. (772/2؛ كنزالعمال: 1716)

14. حضرت محمّد (ص) : اگر مردى با كاردى تيز و بُرّان به مردى حمله كند، براى او بهتر است تا اين كه رو به رويش او را بستايد! (5472/11؛ المحجة البيضاء: 284/5)

15. حضرت محمّد (ص) :  چون فاجرى ستايش شود، عرش الهى مى لرزد و پروردگار به خشم مى آيد! (5480/11؛ تحف العقول: 46)

16. حضرت محمّد (ص) :  هر كه بگويد: من از همه مردم بهترم، بدترين مردم است و هر كه بگويد: من بهشتى هستم، دوزخى است. (5482/11؛ نوادرراوندى: 11)

17. حضرت محمّد (ص) : من بعد از نهى شدن از بت‏پرستى، از چيزى به اندازه كشمكش كردن با مردم نهى نشدم. (3508/7؛ تحف العقول: 42)

18. حضرت محمّد (ص) :  هركه با مردمان ستيزه كند، مروّتش ساقط شود و حرمتش از بين برود. (3510/7؛ امالى طوسى: 512)

19. حضرت محمّد (ص) :  اگر مى‏خواهى خداوند تو را با من محشور فرمايد، در پيشگاه خداى واحد قهّار سجده‏ات را طولانى كن. (2384/5؛ بحار: 164/85)

20. حضرت محمّد (ص) :  آيا شما را از بدترين افرادتان آگاه نكنم؟ عرض كردند: چرا اى رسول خدا. فرمود: كسانى كه سخن چينى ‏مى‏كنند ، آنان كه ميان دوستان جدايى مى‏افكنند، كسانى كه براى افراد پاك و بى‏گناه عيب مى‏تراشند. (6478/13؛ الخصال: 183)

21. حضرت محمّد (ص) : هر كس برادر خود را براى گناهى كه از آن توبه كرده است سرزنش كند، نميرد تا خود آن گناه را مرتكب شود. (4232/9؛ تنبيه الخواطر: 113/1)

22. حضرت محمّد (ص) : هر گاه يكى از شما به سفر رفت، در بازگشت حتّى اگر شده يك قطعه سنگ براى خانواده‏اش هديّه وتحفه‏بياورد! (2488/5؛ بحار: 283/76)

23. حضرت محمّد (ص) :  كوچك به بزرگ سلام كند و يك نفر به دو نفر و عده كمتر به عده بيشتر و سواره به پياده و رهگذر به ايستاده وايستاده به نشسته. (2562/6؛ كنزالعمال: 25)

24. حضرت محمّد (ص) : هركه سنّت نيكويى بگذارد كه پس از مرگش بدان عمل شود، هم اجر خودش را دارد وهم به اندازه اجر كسانى كه به‏آن عمل مى‏كنند، بى آنكه از اجر ايشان چيزى كم شود و هركه سنّت ناپسندى بنهد و پس از مرگش بدان رفتار شود،گنهكار است و به اندازه گناهان كسانى كه به آن سّنت عمل مى‏كنند نيز برايش باشد، بى آنكه از گناه آنان چيزى‏كم شود. (2598/6؛ كنزالعمال: 43079)

25. حضرت محمّد (ص) :  از سوگند دروغ بپرهيزيد كه آن خانه‏ها را از ساكنانش خالى مى‏كند. (1274/3؛ ثواب الاعمال: 270)

26. حضرت محمّد (ص) :  در بهشت سرايى است به نام دار الفرح )شادى سرا) كه تنها كسانى وارد آن شوند كه يتيمان مؤمنان را شادكنند. (2450/5؛ كنزالعمال: 6008)

27. حضرت محمّد (ص) : هركس از ميان گروهى‏مردى را به كار گمارد، در حالى كه در بين آنها خداپسندتر از او وجود دارد، به خدا ورسول او و مؤمنان خيانت كرده است. (7130/14؛ بحار: 75/23)

28. حضرت محمّد (ص) :  حلالى روشن وجود دارد و حرامى روشن و در اين ميان امورى است مشتبه و مبهم؛ پس هر كه شبهات را رهاكند، از حرامها نجات يابد و هر كه شبهات را بگيرد، مرتكب حرامها شود و ندانسته به هلاكت درافتد. (2660/6؛ كافى: 68/1)

29. حضرت محمّد (ص) :  پهلوان كسى نيست كه بر مردم زور شود، بلكه پهلوان كسى است كه بر نفس خود زور شود. (6708/14؛ تنبيه الخواطر: 10/2)

30. حضرت محمّد (ص) :  همانا نزديك ترين شما به من در فردا)ى قيامت) و سزاوارترين شما به شفاعت من، راستگوترين، امانتدارترين،خوش اخلاق‏ترين و نزديك ترين شما به مردم است. (2798/6؛ امالى صدوق: 411)

31. حضرت محمّد (ص) :  هر كس مالى را به ناروا كسب كند، خداوند او را فقير گرداند. (5736/12؛ امالى طوسى: 182)

32. حضرت محمّد (ص) :  منفورترين شما نزد خداوند، كسانى اند كه سخن چينى مى‏كنند، ميان برادران جدايى مى‏افكنند و در پى‏يافتن خطا و لغزش براى افرد بى‏گناه هستند. (2518/2؛بحار: 383/71)

33. حضرت محمّد (ص) :  مردم همانند دندانه‏هاى شانه يكسان اند. (6526/13؛ كنزالعمال: 24822)

34. حضرت محمّد (ص) :  بدانيد كه همه شما سرپرست و رعيّت‏دار هستيد و همگان درباره رعيّت و زيردستان خود بازخواست مى‏شويد.فرمانروا، سرپرست مردم است و نسبت به رعيّت خود بازخواست مى‏شود؛ مرد، سرپرست خانواده خويش است‏و درباره آنها بايد پاسخگو باشد و زن، سرپرست خانه و فرزندان شوهر خود است و درباره آنها بايد پاسخ دهد.(2310/5؛ مسلم: 1829)

35. حضرت محمّد (ص) :  دو كار است كه هيچ خوبى بالاتر از آن دو نيست: ايمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا. و دو كار است كه‏بالاتر از آن دو، بدى وجود ندارد: شرك ورزيدن به خدا و گزند رساندن به بندگان خدا. (2696/6؛ بحار: 77/137/77)

36. حضرت محمّد (ص) :  كسى كه براى كمك به برادر خود و سود رساندن به او قدمى بردارد، پاداش مجاهدان در راه خدا را دارد. (1318/3؛ ثواب الاعمال: 340)

37. حضرت محمّد (ص) : به كسى كه به تو خيانت كرده خيانت نكن، كه تو نيز چون او خواهى بود. (1588/4؛ بحار: 175/103)

38. حضرت محمّد (ص) :  فاش‏كردن راز برادر دينى خيانت است؛ پس، از اين كار دورى كن (1588/4؛ بحار: 89/77)

39. حضرت محمّد (ص) :  خوشبخت‏ترين مردم، كسى است كه با مردمان بزرگوار درآميزد. (2478/5؛ بحار: 185/74)

40. حضرت محمّد (ص) :  با منزلت‏ترين مردم نزد خداوند در روز قيامت، كسى است كه در راه خيرخواهى براى خلق او بيش از ديگران‏قدم بر دارد. (2694/13؛ مشكاةالانوار: 310)

 

چهل حدیث از امام جعفر صادق(ع):

1. امام جعفر صادق (ع):  هر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند.  (جهاد النفس، ص 83)

۲. امام جعفر صادق (ع):  شیعیان ما را در سه چیز بیازمایید :در مواظـبـت بر اوقـــات نمـــازها ، در نگهدارى اسرارشان از دشمنان ما و در همدردى و کمک مالى به برادرانشان (میزان الحکمه، باب صفات الشّیعه)

3. امام جعفر صادق (ع):  نزدیکترین حالات بنده به پروردگار حالت سجده است (ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)

4. امام جعفر صادق (ع):  از دو مسلمان كه به هم برخورد مي كند آن كه ديگري را بيشتر دوست دارد بهتر است .

اصول كافي ، ج 3 ، ص 193

5. امام جعفر صادق (ع):   همه خير در خانه اي نهاده شده و كليدش را زهد و بي رغبتي به دنيا قرار داده اند .   اصول كافي ، ج 3 ، ص 194

6. امام جعفر صادق (ع):   چنان از خدا بترس كه گويا او را مي بيني و اگر تو او را نمي بيني او تو را مي بيند . اصول كافي ، ج 3 ، ص 110

 7. امام جعفر صادق (ع):  اميرالمؤمنين عليه السلام  مي فرمود : بهترين عبادت عفت است . اصول كافي ، ج 3 ، ص 125

8. امام جعفر صادق (ع):  پيامبر خدا فرمود : هر كه گناهي را براي خدا و ترس از او ترك كند خدا او را در روز قيامت خشنود گرداند. اصول كافي ، ج 3 ، ص 128
9. امام جعفر صادق (ع):  خداوند متعال فرموده است : بنده من با چيزي محبوبتر از انجام واجبات به من دوستي نكند . 
اصول كافي ، ج 3 ، ص 129 
10 . امام جعفر صادق (ع):  عبادت كنندگان سه دسته اند : گروهي خداي متعال را از ترس عبادت كنند و اين عبادت بردگان است ، گروهي خداي متعال را به طمع ثواب عبادت كنند و اين عبادت مزدوران است . دسته اي خداي متعال را براي دوستيش عبادت كنند و اين عبادت آزادگان و بهترين عبادت است . اصول كافي ، ج 3 ، ص 131
11. امام جعفر صادق (ع):  اهل دوزخ از اينرو در دوزخ جاودان باشند كه نيت داشتند اگر در دنيا جاودان باشند هميشه نافرماني خدا كنند و اهل بهشت از اينرو در بهشت جاودان باشند كه نيت داشتند اگر در دنيا باقي بمانند هميشه اطاعت خدا كنند پس اين دسته و آن دسته به سبب نيت خويش جاوداني شدند ، سپس قول خداي تعالي را تلاوت نمود : بگو هركس طبق طريقه خويش عمل مي كند . فرمود : يعني طبق نيت خويش . اصول كافي ، ج 3 ، ص 135 - 136

12. امام جعفر صادق (ع):  عبادت را به خود مكروه و ناپسند نداريد . اصول كافي ، ج 3 ، ص 137

13. امام جعفر صادق (ع):  چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل كوچكي انجام دهد ، خدا او را پاداش بزرگ دهد .

اصول كافي ، ج 3 ، ص 137 – 138
14 . امام جعفر صادق (ع):  صبر سر ايمان است . اصول كافي ، ج 3 ، ص 140
15. امام جعفر صادق (ع):  سه چيز از علامات مؤمن است : شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا .

اصول كافي ، ج 3 ، ص 192
16. امام جعفر صادق (ع):  هر مؤمني به بلائي گرفتار شود و صبر كند ، اجر هزار شهيد براي اوست .

اصول كافي ، ج 3 ، ص 146

17. امام جعفر صادق (ع):  سليمان ديلمي مي گويد : به امام صادق - عليه السلام - عرض كردم فلاني در عبادت و ديانت و فضيلت چنين و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمي دانم . فرمود : پاداش به اندازه عقل است . اصول كافي ، ج 1 ، ص 12

18. امام جعفر صادق (ع):  عاقل ترين مردم خوش خلق ترين آنهاست . اصول كافي ، ج 1 ، ص 27
19. امام جعفر صادق (ع):  پيامبر خدا (ص ) فرموده است:ما گروه پيامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بگوئيم . اصول كافي ، ج 1 ، ص 27
20. امام جعفر صادق (ع):  شخصي از امام صادق - عليه السلام - پرسيد عقل چيست ؟ فرمود : چيزي است كه به وسيله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آيد . آن شخص گويد : گفتم پس آنچه معاويه داشت چه بود ؟ فرمود : آن نيرنگ است ، آن شيطنت است ، آن نمايش عقل را دارد ، ولي عقل نيست . اصول كافي ، ج 1 ، ص 11

21. امام جعفر صادق (ع):  ابن سنان گويد به حضرت صادق - عليه السلام - عرض كردم : مردي هست عاقل كه گرفتار وسواس در وضو و نماز مي باشد : فرمود چه عقلي كه فرمانبري شيطان مي كند ؟ گفتم : چگونه فرمان شيطان مي برد ؟ فرمود از او بپرس وسوسه اي كه به او دست مي دهد از چيست ؟ قطعا به تو خواهد گفت از عمل شيطان است . اصول كافي ، ج 1 ، ص 13
22. امام جعفر صادق (ع):  پيامبر خدا فرموده است : اي علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست . اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

23. امام جعفر صادق (ع):  ميان ايمان و كفر فاصله اي جز كم عقلي نيست . عرض شد : چگونه اي پسر پيغمبر ؟ فرمود : بنده خدا در حاجت خود متوجه مخلوق مي شود ، در صورتي كه اگر با خلوص نيت متوجه خدا شود آنچه خواهد در نزديكتر از آن وقت به او رسد . اصول كافي ، ج 1 ، ص 32 – 33

23. امام جعفر صادق (ع):  چون خدا خير بنده اي خواهد ، او را در دين دانشمند كند . اصول كافي،ج 1، ص 39

24. امام جعفر صادق (ع):  كسب دانش واجب است . اصول كافي ، ج 1 ، ص 35

25. امام جعفر صادق (ع):  هر كسي كه براي خدا از برادرش ديدن كند ، خداي متعال فرمايد : مرا ديدن كردي و ثوابت بر من است و به ثوابي جز بهشت برايت خرسند نيستم . اصول كافي ، ج 3 ، ص 255

26. امام جعفر صادق (ع):  با يكديگر مصافحه كنيد ، زيرا مصافحه كينه را مي برد . اصول كافي ، ج 3 ، ص 264

27. امام جعفر صادق (ع):  نبايد سر يا دست كسي بوسيده شود مگر دست پيامبر خدا صلي الله عليه و آله يا كسي كه از او پيامبر خدا صلي الله عليه و آله قصد شود . اصول كافي ، ج 3 ، ص 267
28. امام جعفر صادق (ع):  شيعيان ما با يكديگر مهربانند ، چون تنها باشند خدا را ياد كنند . اصول كافي ، ج 3 ، ص 268

29. امام جعفر صادق (ع):  از جمله دوست داشتني ترين اعمال نزد خداي متعال شادي رسانيدن به مؤمن است و سير كردن او از گرسنگي ، يا رفع گرفتاري او يا پرداخت بدهيش . اصول كافي ، ج 3 ، ص 276
30. امام جعفر صادق (ع):  سدير گويد : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : آيا فرزند مي تواند پدرش را پاداش دهد ؟ فرمود : پاداشي براي پدر نيست جز در دو صورت : پدر برده باشد و پسر او را بخرد و آزاد كند،پدر بدهي داشته باشد و پسر آن را بپردازد . اصول كافي ، ج 3 ، ص 237

31. امام جعفر صادق (ع):  شرافت مؤمن به شب زنده داري و عزتش به بي نيازي از مردم است . اصول كافي ، ج 3 ، ص 218
32. امام جعفر صادق (ع):  به امام صادق عليه السلام عرض شد . كدام اعمال بهتر است ؟ فرمود : نماز در وقت و نيكي با پدر و مادر و جهاد در راه خداي متعال . اصول كافي ، ج 3 ، ص 231

33. امام جعفر صادق (ع):  دنيا مانند آب درياست كه هر چه شخص تشنه از آن بيشتر آشامد ، تشنگيش بيشتر شود تا او را بكشد . اصول كافي ، ج 3 ، ص 205

34. امام جعفر صادق (ع):  هر كه به يك زندگي ساده از خدا راضي باشد خدا هم به عمل اندك او راضي شود .

اصول كافي ، ج 3 ، ص 207

35. امام جعفر صادق (ع):  اگر اندازه كفايت ، بي نيازت كند ، كمترين چيز دنيا بي نيازت كند و اگر اندازه كفايت بي نيازت نكند ، هر چه در دنيا هست بي نيازت نكند . اصول كافي ، ج 3 ، ص 209

36. امام جعفر صادق (ع):  چيزي كه مايه تقرب به خداي متعال است كوچك مشمار ، اگر چه پاره خرمايي باشد .

اصول كافي ، ج 3 ، ص 212

37. امام جعفر صادق (ع):  وقتي اراده كار خيري نمودي تأخيرش مينداز زيرا خداي متعال گاهي بر بنده مشرف مي شود كه او مشغول طاعتي است ، پس مي فرمايد : به عزت و جلالم سوگند كه تو را پس از اين هرگز عذاب نكنم و چون اراده گناهي كردي انجام مده ، زيرا گاهي خدا بر بنده مشرف مي شود كه او معصيتي انجام دهد ، پس مي فرمايد : به عزت و جلالم كه تو را بعد از اين ديگر نخواهم آمرزيد . اصول كافي ، ج 3 ، ص 213

38. امام جعفر صادق (ع):  اگر مؤمن پاداشي را كه براي مصيبتها دارد بداند ، آرزو مي كند كه او را با قيچي تكه تكه كنند . اصول كافي ، ج 3 ، ص 354
39. امام جعفر صادق (ع):  كسی كه احادیث ما را روایت كند و دلهای شیعیان ما را استوار سازد ، از هزار عابد بهتر است . اصول كافی ، ج 1 ، ص 40

40. امام جعفر صادق (ع):  از دو صفت پرهیز كن كه هركس هلاك شد به خاطر این دو صفت بود . بپرهیز از این كه طبق رأی و نظر خویش به مردم فتوی دهی یا به آنچه نمی دانی عقیده دینی پیدا كنی .اصول كافی ، ج 1 ، ص 52:: برچسب‌ها: حدیث از امام صادق(ع) , حدیث از حضرت محمد (ص) , چهل حدیث از امام جعفر صادق(ع) , چهل حدیث ازحضرت محمد (ع) , حدیث از پیامبر اسلام(ص) ,
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 5
نویسنده : رسول
تاریخ : پنجشنبه 26 دي 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی